Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole oraz w przedszkolu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów netto wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906.