STYCZEŃ

08.01.  dodatki mieszkaniowe

25.01.  świadczenia z pomocy społecznej

26.01.  świadczenia wychowawcze

27.01.  świadczenia rodzinne

LUTY

10.02.  dodatki mieszkaniowe

25.02.  świadczenia z pomocy społecznej

24.02.  świadczenia wychowawcze

26.02.  świadczenia rodzinne

 

MARZEC

10.03.  dodatki mieszkaniowe

25.03.  świadczenia z pomocy społecznej

26.03.  świadczenia wychowawcze

29.03.  świadczenia rodzinne

KWIECIEŃ

09.04.  dodatki mieszkaniowe

23.04.  świadczenia z pomocy społecznej

26.04.  świadczenia wychowawcze

27.04.  świadczenia rodzinne

MAJ

10.05.  dodatki mieszkaniowe

25.05.  świadczenia z pomocy społecznej

26.05.  świadczenia wychowawcze

27.05.  świadczenia rodzinne

CZERWIEC

10.06. dodatki mieszkaniowe

25.06. świadczenia z pomocy społecznej

24.06. świadczenia wychowawcze

28.06. świadczenia rodzinne