LOGO Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że 12 i 13 lipca 2023 r. (środa, czwartek) od 9.00 do 13.00 w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.