8 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbył się V Przegląd Teatrów Profilaktycznych, który został zorganizowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach. W Przeglądzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach oraz ze Szkoły Podstawowej w Łubnie.

  1. Anna Gudalewicz - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
  2. Helena Karnicka - Członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Katarzyna Pastuszka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  4. Małgorzata Rudnik – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach.
  5. Krzysztof Serafin - Członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyniki V Przeglądu Teatrów Profilaktycznych:

I miejsce (BON 600,00 zł) – Klasa III a Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Więzi rodzinne i przyjacielskie, dbaj o nie".

II miejsce (BON  500,00zł) – Klasa VI b  Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Opowieści z Olimpu".

III miejsce (BON 400,00 zł) –  Klasa VII b Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Chciałem być najlepszy”.

Wyróżnienie (BON 300,00 zł) – Szkoła Podstawowa w Łubnie „O królewnie Śnieżce - bajka, ale inaczej”.

V Przegląd Teatrów Profilaktycznych