Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kołczygłowy i Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29 maja 2024 r. podczas obchodów "Dnia Dziecka" w Szkole Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach, zainicjowali działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne, mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promujące zdrowy styl życia.

Na stanowisku profilaktycznym uczniowie mogli m.in. rozwiązać rebus, krzyżówkę, odpowiedzieć na wylosowane pytanie dotyczące ww. tematyki oraz otrzymać ulotki. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnym upominkiem.

Działania profilaktyczne 13


Działania profilaktyczne 6

Działania profilaktyczne 2

Działania profilaktyczne 7

Działania profilaktyczne 11

Działania profilaktyczne 10

 

Działania profilaktyczne 9

Działania profilaktyczne 4

 Działania profilaktyczne 3