Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że podania na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu można składać od sierpnia 2019 r. Do podania należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów netto wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach lub pod nr tel. 59 82 139 06.