Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 1 lutego 2019 r. można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole oraz w przedszkolu.

Do podania należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów netto wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Kryterium dochodowe to 792 zł netto na osobę w rodzinie.