logo banku żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach przypomina, że wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w celu wystawienia skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej. 

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1320, 00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906