Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kołczygłowy i Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29 maja 2024 r. podczas obchodów "Dnia Dziecka" w Szkole Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach, zainicjowali działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne, mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promujące zdrowy styl życia.

Na stanowisku profilaktycznym uczniowie mogli m.in. rozwiązać rebus, krzyżówkę, odpowiedzieć na wylosowane pytanie dotyczące ww. tematyki oraz otrzymać ulotki. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnym upominkiem.

Działania profilaktyczne 13


Działania profilaktyczne 6

Działania profilaktyczne 2

Działania profilaktyczne 7

Działania profilaktyczne 11

Działania profilaktyczne 10

 

Działania profilaktyczne 9

Działania profilaktyczne 4

 Działania profilaktyczne 3

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy

 • Tematem projektów zgłaszanych do GKPRPA powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród dzieci i młodzieży.
 • Projekt powinien wpisywać się w Gminny Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności w takie zadania jak:

-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych, a także dożywianie dzieci uczęszczających na pozalekcyjne programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

-wspieranie działań profilaktycznych polegających na prowadzeniu lokalnych działań profilaktycznych, kampanii edukacyjnych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym, itp.

 • Wymogi formalne:

- wiodącą ideą projektów nie powinny być działania jednorazowe, jednodniowe, tylko powinny być to działania profilaktyczne cykliczne, systematyczne lub programowe;

- w projekcie należy określić merytoryczny aspekt działania (do kogo jest adresowany, jakie działania przewiduje, jak będą realizowane zajęcia, jaki będzie skutek tych działań, w jaki sposób wpłynie na zmianę postaw społecznych);

- wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2024 r. na formularzach znajdujących się w załączniku.

- wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy, w godzinach pracy Ośrodka;

- wnioskodawcą mogą być szkoły, sołectwa, stowarzyszenia, grupy formalne i środowiskowe, opiekunowie świetlic.

 • Dofinansowanie uzyskają projekty, które spełnią wymogi formalne oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez członków GKPRPA.
 • Sprawozdanie z realizacji projektu należy dostarczyć do GKPRPA po jego zakończeniu.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906

Anna Gudalewicz - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Katarzyna Pastuszka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbył się V Przegląd Teatrów Profilaktycznych, który został zorganizowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach. W Przeglądzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach oraz ze Szkoły Podstawowej w Łubnie.

 1. Anna Gudalewicz - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Helena Karnicka - Członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Katarzyna Pastuszka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Małgorzata Rudnik – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach.
 5. Krzysztof Serafin - Członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyniki V Przeglądu Teatrów Profilaktycznych:

I miejsce (BON 600,00 zł) – Klasa III a Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Więzi rodzinne i przyjacielskie, dbaj o nie".

II miejsce (BON  500,00zł) – Klasa VI b  Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Opowieści z Olimpu".

III miejsce (BON 400,00 zł) –  Klasa VII b Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Chciałem być najlepszy”.

Wyróżnienie (BON 300,00 zł) – Szkoła Podstawowa w Łubnie „O królewnie Śnieżce - bajka, ale inaczej”.

V Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że ogłasza dodatkowy termin składania Wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy programów profilaktycznych.

Wnioski można składać od 25 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że nastąpiła zmiana w harmonogramie spotkań w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Spotkanie, które miało odbyć się 4 lipca zostało przełożone na 3 lipca na 15.30

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach przypomina, że nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy trwa do 30 czerwca 2023 r. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy w godzinach pracy Ośrodka.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 59 82 13 906