Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że 28.05.2024 r. na konta wnioskodawców trafią kolejne wypłaty dodatku osłonowego.

Świadczenie będzie można odebrać również w kasie Banku Spółdzielczego w Kołczygłowach.

Podany termin wypłat dotyczy osób, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do 31.03.2024 r.