Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w dniu 14.06.2024 r.

na konta wnioskodawców trafią kolejne wypłaty dodatku osłonowego.

Świadczenie będzie można odebrać również w kasie Banku Spółdzielczego w Kołczygłowach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe dla osób potrzebujących z terenu gminy Kołczygłowy w postaci:

  • kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym – 2 sztuki.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 59 82 13 907

kuchenka gazowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że Centrum Wspierania Młodzieży w Bydgoszczy organizuje i dofinansowuje kolonie letnie z programem profilaktyczno-sportowym w nadmorskiej miejscowości Mikoszewo oraz  „perle Borów Tucholskich”- w Tleniu, w terminach: 22.06.-30.06. 2024 r. (Tleń) oraz 29.07.-06.08.2024 r. (Mikoszewo).

Centrum Wspierania Młodzieży odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie od 599,00 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS).

Kwota stanowi wyłącznie dopłatę do kosztów transportu autokarowego i programu kolonii.

W wypoczynku na preferencyjnych warunkach mogą ponadto wziąć udział również pozostałe dzieci z dopłatą od 1749 złotych za skierowanie.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Zgłoszenia grup w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmowane będą do 10 czerwca 2024 r.
do godziny 15:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 502-626-171 lub 59 82 13 907.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że 28.05.2024 r. na konta wnioskodawców trafią kolejne wypłaty dodatku osłonowego.

Świadczenie będzie można odebrać również w kasie Banku Spółdzielczego w Kołczygłowach.

Podany termin wypłat dotyczy osób, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do 31.03.2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w czerwcu rozpoczyna cykl spotkań w ramach realizacji warsztatów „Szkoła dla rodziców”.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 31 maja 2024 r. osobiście w siedzibie Ośrodka pokój nr 11 lub telefonicznie 59 82 13 907.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że w dniu 07.05.2024 r. na konta wnioskodawców trafią pierwsze wypłaty dodatku osłonowego.

Świadczenie będzie można odebrać również w kasie Banku Spółdzielczego w Kołczygłowach.

Podany termin wypłat dotyczy osób, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy w okresie 02.01.2024 r.–16.02.2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zwraca się z prośbą o wsparcie dla osób potrzebujących z terenu gminy Kołczygłowy w formie rzeczowej:

  • buty wiosenne męskie - rozmiar 43
  • spodnie dresowe męskie - rozmiar XL
  • koszulki, bluzy męskie - rozmiar XL/XXL

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 59 82 13 906