Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że Wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy programów profilaktycznych, można składać w dwóch terminach:

  • do 30.03.2019 r.
  • do 30.09.2019 r.