Logo Fundusze europejskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że od 9 do 10 lipca w godzinach 8.00 – 13.00 w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #BankiŻywności

BZUERP