Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 1 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie:

świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Ww. wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez: portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną lub w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach (pokój nr 14).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Ww. wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez: portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.  Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach (pokój nr 14).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków
o przyznanie:

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

oraz
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ww. wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez: portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.  

Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach (pokój nr 14).

 Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią zachęcamy do korzystania z elektronicznej drogi składania wniosków przez internet oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa (m.in. maseczki).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 1 lipca 2020 r. rozpocznie nabór wniosków o przyznanie: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz programu Doby Start. Ww. wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez: portal empatia.mrpips.gov.pl https://empatia.mpips.gov.pl/, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski w formie papierowej można będzie składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach (pokój nr 14).

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią zachęcamy do korzystania z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa (m.in. maseczki).