Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  w siedzibie Ośrodka wydawane są skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Kryterium dochodowe:

- dla osoby w rodzinie 1056 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906                                                                                                                                            

logo banku żywnościGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 19 kwietnia w godzinach od 8.00 do 14.30 w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.                    

   produkty żywnościowe z Banku Żywności w ramach POPŻ                                                                                                                       

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w marcu 2019 r. żywność w ramach POPŻ nie będzie wydawana. Kolejne wydanie przewidziane jest na 19 kwietnia 2019 r.

28 marca 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbędą się warsztaty ekonomiczne, organizowane przez Bank Żywności w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału.