Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że Wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy programów profilaktycznych, można składać w dwóch terminach:

  • do 30.03.2020 r.
  • do 30.09.2020 r.

        W Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach 22 maja 2019 r. roku odbył się trzeci Przegląd Teatrów Profilaktycznych, który został zorganizowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach. W Przeglądzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach oraz ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach przygotowywani przez wychowawców klas. Każda ze szkół przygotowała przedstawienia na temat zdrowego stylu życia oraz szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że Wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy programów profilaktycznych, można składać w dwóch terminach:

  • do 30.03.2019 r.
  • do 30.09.2019 r.