Gminna Komisja ds. Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy

 • Tematem projektów zgłaszanych do GKPRPA powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród dzieci i młodzieży.
 • Projekt powinien wpisywać się w Gminny Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności w takie zadania jak:

REGULAMIN POWIATOWEGO PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DZIĘKUJĘ NIE!”

 1. Organizatorami konkursu są:
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu.
 3. Pedagog Zespołu Szkół w Tuchomiu – Monika Klonowska – Tymosz.
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu.
 1. Cele konkursu:
 2. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 3. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 5. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych skutków wynikających z nadużycia alkoholu, nikotyny i narkotyków.
 6. Kształtowanie asertywności w sytuacjach ryzykownych – szkodliwych dla zdrowia.

Zajęcia odbywają się od 13°° do 15°° w sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach

Styczeń

Luty

Marzec

13.01.2021

27.01.2021

10.02.2021

24.02.2021

10.03.2021

24.03.2021

Kwiecień

Maj

Czerwiec

14.04.2021

28.04.2021

12.05.2021

26.05.2021

09.06.2021

23.06.2021

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

14.07.2021

28.07.2021

11.08.2021

25.08.2021

08.09.2021

22.09.2021

Październik

Listopad

Grudzień

06.10.2021

20.10.2021

10.11.2021

24.11.2021

01.12.2021

15.12.2021

W każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 10.00 można skorzystać z konsultacji psychologicznych, po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

Więcej informacji pod numerem:

59 82 13 906

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że nagrody i upominki za udział w konkursie na wykonanie ulotki profilaktycznej można odbierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łubnie.

Nagrody i upominki