POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje,

że 8 i 9 września 2022 r. (czwartek, piątek) od 8.00 do 13.00

w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.