Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że ogłasza dodatkowy termin składania Wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy programów profilaktycznych.

Wnioski można składać od 25 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach.