Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że 5 oraz 26 marca 2020 r. o 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbędą się warsztaty dietetyczno-kulinarne, organizowane przez Bank Żywności w Słupsku w ramach działań towarzyszących. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymywania produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.