LOGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 31.01.2020 r. (piątek) od 8.00 do 14.30 w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.