30 stycznia 2019 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbyły się warsztaty kulinarno-dietetyczne, w których uczestniczyły 4 osoby. Ww. warsztaty, to działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Słupsku  na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.