informacja-Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach z dnia 4 grudnia 2020 r. ustala się dzień 24.12.2020 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.