W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że termin wypłat świadczeń w marcu 2020 r. zostaje zmieniony:

- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne) – 23.03.2020 r.;

- świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 24.03.2020 r. po godz. 12.00;

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe) – pozostają bez zmian,
tj. 25.03.2020 r. 

 

 

Kierownik GOPS

Anna Gudalewicz

 

Senior. SENIORZE ZOSTAŃ W DOMU! NIE RYZYKUJ ZARAŻENIEM KORONAWIRUSEM!  Informacje dla seniorów: 	ogranicz przebywanie w miejscach publicznych; 	często myj ręce wodą z mydłem; 	unikaj dotykania oczu, nosa, ust; 	regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie; 	regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go podczas posiłków; 	zachowaj odległość od rozmówcy wynoszącą 1 – 1,5 m; 	stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu; 	odżywiaj się zdrowo i nawadniaj organizm; 	 korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje o możliwości zorganizowania pomocy dla osób znajdujących się w grupie największego ryzyka tj.: starszych, samotnych, niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych, które własnym staraniem, czy przy pomocy rodziny, sąsiadów nie są w stanie m.in. zrobić zakupów, pójść do apteki.    ZADZWOŃ! POMOŻEMY! TEL. 59 82 13 906

Uwaga! Ważna informacja

 

Kołczygłowy,  16 marca 2020 r.

 

KOMUNIKAT

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie obsługi interesantów w GOPS w Kołczygłowach

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb postanawiam, co następuje do odwołania:

od 16 marca 2020 r. ograniczam działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kołczygłowach.

Wszelkie wnioski, podania, dokumenty (skan) należy składać w formie  elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź za pomocą poczty tradycyjnej lub załatwiać sprawy telefonicznie (59 82 13 906).

Zachęcam również do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyt w urzędach. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Osoby, które chcą w terminie otrzymać świadczenia (świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+, świadczenia opiekuńcze), a wcześniej otrzymywały je w formie gotówki, proszone są o złożenie oświadczeń na jaki numer konta bankowego mamy przekazać świadczenia. Wzór oświadczenia można pobrać poniżej i po podpisaniu przesłać go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Apeluję do klientów naszego Ośrodka, aby korzystali z tych możliwości załatwiania spraw.

W sprawach niecierpiących zwłoki, możliwe są wizyty, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - z konkretnym pracownikiem (tel.: 59 82 13 906, 59 82 13 908).

Powyższe uregulowania mogą stanowić pewną niedogodność, ale są one konieczne w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w grupie największego ryzyka, nieopuszczające domu, które własnym staraniem, czy przy pomocy rodziny nie są w stanie sobie tej pomocy zapewnić, proszone są o kontakt telefoniczny (59 82 13 906) w celu zorganizowania pomocy.

Zachęcam do zapoznawania się z aktualnymi komunikatami GOPS Kołczygłowy umieszczanymi na stronie internetowej Ośrodka.

 

 

Kierownik GOPS

Anna Gudalewicz

 

docNumer_konta_do_wypłat_świadczenia_wychowawczego.doc30.5 KB16/03/2020, 14:24

docNumer_konta_do_wypłat_świadczeń_rodzinnych_oraz_funduszu_alimentacyjnego.doc30.5 KB16/03/2020, 14:26

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni oświadcza , że w Podprogramie 2019 „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowa” będzie prowadzić dystrybucję żywności od stycznia 2020 roku. Przy wydaniu paczek współpracujemy z OPS w województwie pomorskim i mazowieckim . OPS wystawia nam skierowania, na podstawie tych dokumentów kwalifikujemy beneficjentów i wydajemy żywność w formie paczek.

       Nasze osoby należą do najbardziej potrzebujących dotkniętych biedą i ubóstwem jak również bezdomnych. W danym podprogramie planujemy przyjąć 140 beneficjentów . Nasi podopieczni będą korzystać z warsztatów kulinarnych , dietetycznych , nie marnowania żywności oraz ekonomicznych . Na terenie placówki prowadzimy również projekty zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Poprzez te działania wzmacniamy samodzielność , kreatywność oraz edukację w kierunku przeciwdziałaniu marnowania żywności. W Stowarzyszeniu prowadzimy również zajęcia z psychologiem i terapeutą zajęciowym oraz trening odnośnie prowadzenia gospodarstwa domowego i trening gospodarowania własnym budżetem . Nasi podopieczni są objęci pomocą przy zakupie leków . Pomagamy im również w utrzymaniu higieny osobistej . Prowadzimy pace socjalne we współpracy z pracownikami socjalnymi odpowiednich OPS

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE RZECZOWE PROJEKTU SOCJALNEGO „PACZKA DLA SENIORA III”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach składa serdeczne podziękowania za wsparcie rzeczowe dla: Pana Piotra Cysewskiego, Państwa Adama i Anety Przytarskich, Pana Wiesława Włodarskiego, Pana Wojciecha Maliszewskiego, Pani Bożeny Piatczyc, Pani Aliny Horoszko, Pana Bohdana Kiedrowskiego, Pana Bogumiła Szomborga, Pana Czesława Langa, Pana Piotra Krupki, Pana Szczepana Reglińskiego, Pani Marleny Bronki, Pani Agnieszki Wabik, Świetlicy Wsparcia Dziennego w Kołczygłowach oraz.

Życzymy sukcesów w realizacji planów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ogłoszenie Dźwignia do zatrudnienia