logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach przypomina, że trwa nabór do projektu Senio-RITA, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów. Jeśli zamieszkujesz na terenie Gminy Kołczygłowy i chcesz miło i aktywnie spędzić czas, zgłoś się do nas. Nie czekaj, ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach pokój nr 11, bądź pod numerem tel. 598213907 lub na stronie www.gopskolczyglowy.pl

logo PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukiwani są ludzie, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Ludzie, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Planowany termin rozpoczęcia w/w szkolenia – kwiecień 2021r.

logo

Ruszył nabór do projektu Senio-RITA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zaprasza seniorów, osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i ich opiekunów do udziału w projekcie partnerskim Senio – RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu oferujemy m.in.:

  • rehabilitację domową;
  • wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego;
  • zajęcia profilaktyczno – ruchowe (pilates, zumba, nordic walking, taniec);
  • zajęcia animacyjne, warsztatowe (szycie, gotowanie dietetyczne, majsterkowanie, zielarstwo itp.);
  • poradnictwo psychologiczne;
  • system teleopieki;
  • usługi asystenckie i opiekuńcze;
  • spotkania i wyjazdy integracyjne; pikniki, kino, teatr, muzeum itp.

Centrum rehabilitacji avenir informuje, że osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji domowej, która przeznaczona jest dla pacjentów, mających utrudnioną możliwość dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Dowiedz sie więcej pod numerem tel. 59 841 30 48; 506 084 789

rehabilitacja, starsza kobieta przy chodziku