Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach składają serdeczne podziękowania, wszystkim którzy przyłączyli się do realizacji projektu „Paczka dla seniora IV”- lokalnym przedsiębiorcom, firmom z terenu powiatu bytowskiego, osobom prywatnym, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Świetlicy Wsparcia Dziennego w Kołczygłowach. Dzięki Państwa dobroci i wsparciu przygotowaliśmy 230 paczek świątecznych, które wraz z życzeniami przekazaliśmy Seniorom z terenu naszej gminy. Państwa wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka przyniosła osobom starszym wiele radości i wzruszeń. Dziękujemy!