„Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,

lecz przez to, kim  jest,

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi

Jan Paweł II

tulipany

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 

pragnę złożyć wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Życzę również wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności. Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą. Wymaga towarzyszenia cierpiącym, podejmowania trudnych decyzji,  wykazywania się szeroką wiedzą i umiejętnościami. Jest to szlachetna i ofiarna służba.

                                           

Anna Gudalewicz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kołczygłowach