W związku z przystąpieniem przez Powiat Bytowski do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020" członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mają możliwość w formie indywidualnych bądź grupowych spotkań skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa, w tym:

  • psychologicznego lub terapeutycznego;
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji;
  • dietetyki.

Realizatorem działań w ramach programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bytowie pod numerem telefonu 0 59 822 80 68 wew. 31 lub 20.

Regulamin naboru uczestnictwa oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej: https://pcprbytow.pl/strona/program-opieka-wytchnieniowa