W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że termin wypłat świadczeń w marcu 2020 r. zostaje zmieniony:

- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne) – 23.03.2020 r.;

- świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 24.03.2020 r. po godz. 12.00;

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe) – pozostają bez zmian,
tj. 25.03.2020 r. 

 

 

Kierownik GOPS

Anna Gudalewicz