Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni oświadcza , że w Podprogramie 2019 „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowa” będzie prowadzić dystrybucję żywności od stycznia 2020 roku. Przy wydaniu paczek współpracujemy z OPS w województwie pomorskim i mazowieckim . OPS wystawia nam skierowania, na podstawie tych dokumentów kwalifikujemy beneficjentów i wydajemy żywność w formie paczek.

       Nasze osoby należą do najbardziej potrzebujących dotkniętych biedą i ubóstwem jak również bezdomnych. W danym podprogramie planujemy przyjąć 140 beneficjentów . Nasi podopieczni będą korzystać z warsztatów kulinarnych , dietetycznych , nie marnowania żywności oraz ekonomicznych . Na terenie placówki prowadzimy również projekty zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Poprzez te działania wzmacniamy samodzielność , kreatywność oraz edukację w kierunku przeciwdziałaniu marnowania żywności. W Stowarzyszeniu prowadzimy również zajęcia z psychologiem i terapeutą zajęciowym oraz trening odnośnie prowadzenia gospodarstwa domowego i trening gospodarowania własnym budżetem . Nasi podopieczni są objęci pomocą przy zakupie leków . Pomagamy im również w utrzymaniu higieny osobistej . Prowadzimy pace socjalne we współpracy z pracownikami socjalnymi odpowiednich OPS