Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia

i wyrazy uznania wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach.

Państwa ogromny wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka budzi nie tylko szacunek i podziw, ale przede wszystkim w realny sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Każdego dnia z zaangażowaniem i ofiarnością pochylacie się Państwo nad ludzkimi dramatami, niosąc ulgę i dając nadzieję.

Życzę, aby Wasze dotychczasowe osiągnięcia były dla Państwa inspiracją do dalszych działań, a słowa wdzięczności za ofiarowaną pomoc i wsparcie motywowały Was do pokonywani trudów codziennej pracy, której celem jest dobro drugiego człowieka.

 

 

zdj