Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego