logo banku żywności
           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 20.05.2019 r. do 31.05.2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.30 w magazynie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.