Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach

ogłasza

konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej

„Jabłko, marchew i brukselka dużo lepsze od cukierka”- kategoria I

„Komputery, telefony, tablety - szybko uzależniają, niestety”- kategoria II

 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Bytowski do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020" członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mają możliwość w formie indywidualnych bądź grupowych spotkań skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa, w tym:

  • psychologicznego lub terapeutycznego;
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji;
  • dietetyki.

Realizatorem działań w ramach programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bytowie pod numerem telefonu 0 59 822 80 68 wew. 31 lub 20.

Regulamin naboru uczestnictwa oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej: https://pcprbytow.pl/strona/program-opieka-wytchnieniowa

informacja o możliwości uzyskania pomocy

mp4GaszynChallange.mp434.11 MB26/06/2020, 14:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach wspiera leczenie Darii.

Dziękujemy Fundacji "RADEMENES" za nominowanie nas do #GaszynChallenge.

Zadanie jest proste: nominowani muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów, nagrać film
i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10zł, jeśli wykonają to 5zł na konto Darii z poniższego linku. Czas na wykonanie to 48h.


Nominujemy:

- Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Kołczygłowach,

- Szkoła Podstawowa w Łubnie,

- Piekarnia Kiedrowscy w Kołczygłowach,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu.


Zachęcamy do pomocy chorej Darii!

https://www.siepomaga.pl/daria

 LIPIEC

10.07.  dodatki mieszkaniowe

24.07.  świadczenia z pomocy społecznej

27.07.  świadczenia rodzinne

 

SIERPIEŃ

10.08.  dodatki mieszkaniowe

25.08.  świadczenia z pomocy społecznej

27.08.  świadczenia rodzinne

 

WRZESIEŃ

10.09.  dodatki mieszkaniowe

25.09.  świadczenia z pomocy społecznej

28.09.  świadczenia rodzinne

PAŹDZIERNIK

09.10. dodatki mieszkaniowe

26.10.  świadczenia z pomocy społecznej

27.10.  świadczenia rodzinne

 

LISTOPAD

10.11.  dodatki mieszkaniowe

25.11.  świadczenia z pomocy społecznej

27.11.  świadczenia rodzinne

GRUDZIEŃ

10.12.  dodatki mieszkaniowe

17.12.  świadczenia z pomocy społecznej

18.12.  świadczenia rodzinne

Przypominamy  wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym "Wirusa w koronie kredką przegonię" o odbiorze nagród/upominków. Zapraszamy  17 czerwca od 10.00 do 12.00 do Urzędu Gminy w Kołczygłowach (pokój nr 12) .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że jak co roku, za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku, zostaną zorganizowane bezpłatne kolonie dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 59 82 13 906.

Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c.  zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „ Szkoła biznesu 2”.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  • Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej)
  • Wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł.
  • Finansowego wsparcia pomostowego przyznawanego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej ( łącznie 31 200,00 zł. )

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, które mają co najmniej 30 lat i w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy, mające miejsce zamieszkania na obszarze następujących gmin powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą  od 29.06.2020r. do 10.07.2020r.w Bytowie, przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl zakładka Projekty unijne „Szkoła biznesu 2”. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

Projekt „ Szkoła biznesu 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 05.07. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”.Szkoła biznesu 2