STYCZEŃ

08.01.  dodatki mieszkaniowe

25.01.  świadczenia z pomocy społecznej

26.01.  świadczenia wychowawcze

27.01.  świadczenia rodzinne

LUTY

10.02.  dodatki mieszkaniowe

25.02.  świadczenia z pomocy społecznej

24.01.  świadczenia wychowawcze

26.02.  świadczenia rodzinne

MARZEC

10.03.  dodatki mieszkaniowe

25.03.  świadczenia z pomocy społecznej

26.01.  świadczenia wychowawcze

29.03.  świadczenia rodzinne

KWIECIEŃ

09.04.  dodatki mieszkaniowe

23.04.  świadczenia z pomocy społecznej

26.04.  świadczenia wychowawcze

27.04.  świadczenia rodzinne

MAJ

10.05.  dodatki mieszkaniowe

25.05.  świadczenia z pomocy społecznej

26.01.  świadczenia wychowawcze

27.05.  świadczenia rodzinne

CZERWIEC

10.06. dodatki mieszkaniowe

25.06. świadczenia z pomocy społecznej

24.06. świadczenia wychowawcze

28.06. świadczenia rodzinne

informacja-Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach z dnia 4 grudnia 2020 r. ustala się dzień 24.12.2020 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.

życzenia-Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Dużo optymizmu i spokoju ducha. Życzą Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843) określonego w art. 4 pkt 8 tj. poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: ,,Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej z terenu Gminy Kołczygłowy” 	 W wyniku przeprowadzonego postępowania w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.12.2020r. do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty:  1.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku ul .Krzywoustego 6, 76-200 Słupsk. 2. Stowarzyszenie Pro Bono ul. Orzechowa 15, 80-297 Banin. 3. STOWARZYSZENIE JESIEŃ Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach  zawiadamia, że oferta która  spełniała wszystkie wymogi i jest najkorzystniejsza cenowo to:  STOWARZYSZENIE JESIEŃ Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach składają serdeczne podziękowania, wszystkim którzy przyłączyli się do realizacji projektu „Paczka dla seniora IV”- lokalnym przedsiębiorcom, firmom z terenu powiatu bytowskiego, osobom prywatnym, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Świetlicy Wsparcia Dziennego w Kołczygłowach. Dzięki Państwa dobroci i wsparciu przygotowaliśmy 230 paczek świątecznych, które wraz z życzeniami przekazaliśmy Seniorom z terenu naszej gminy. Państwa wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka przyniosła osobom starszym wiele radości i wzruszeń. Dziękujemy!

„Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,

lecz przez to, kim  jest,

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi

Jan Paweł II

tulipany

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 

pragnę złożyć wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Życzę również wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności. Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą. Wymaga towarzyszenia cierpiącym, podejmowania trudnych decyzji,  wykazywania się szeroką wiedzą i umiejętnościami. Jest to szlachetna i ofiarna służba.

                                           

Anna Gudalewicz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kołczygłowach

Jeżeli nie bawisz się już swoimi lalkami, samochodzikami, klockami , puzzlami itp. (z wyjątkiem pluszaków), podziel się nimi z innymi dziećmi. Twoje zabawki mogą powrócić do gry. Zabawki można dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, a my przekażemy je dzieciom, które bardzo się z nich ucieszą. Zbiórka trwa do 30 listopada 2020 r.