Gmina Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że termin dostarczenia prac został przedłużony do 23.10. 2020 r. do godziny 15.00.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.10.2020 r. na stronie internetowej: www.gopskolczyglowy.pl