Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że w terminie od 1 do 16 września 2019 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2019/2020.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi: 528,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto wszystkich pracujących osób w rodzinie za miesiąc SIERPIEŃ 2019 (w tym także zaświadczenie z praktyk szkolnych o wynagrodzeniu uczniowskim),
  2. zaświadczenie ze szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej,
  3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
  4. kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty,
  5. przekazy lub przelewy pieniężne o wysokości płaconych lub otrzymywanych alimentów,
  6. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, a w przypadku prowadzenia działalności na zasadach ogólnych należy dostarczyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku 2018,
  7. dodatkowe dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Wnioski należy składać w godzinach pracy tut. Ośrodka tj. 

pon. 800-1600

wt. - pt. 700-1500

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować pod nr tel. 59 82-13-521.