Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że podania na dożywianie dzieci w szkole oraz w przedszkolu należy składać od 1 stycznia 2018 r.

Do podania należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów netto wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach lub pod nr tel. 59 82 139 06.