Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, iż od 1 lipca 2019 r. rozpoczął nabór wniosków o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz programu Doby Start.

Od 1 lipca 2019 r. ww. wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez: portal empatia.mrpips.gov.plhttps://empatia.mpips.gov.pl/, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną, natomiast od                1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach (pokój nr 14).

Informacja dotycząca wniosków o 500+ od 1 lipca 2019 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy (2019/2021 – okres ten zaczyna się od 1.07.2019) można składać elektronicznie od 01 lipca 2019 r., natomiast wnioski papierowe od 1 sierpnia 2019 r.

NALEŻY ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK

W jednym wniosku należy wnioskować o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci, tzn. na dzieci, które mają już ustalone prawo do świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019 (na te dzieci prawo do świadczenia zostanie ustalone od 1.10.2019 r. do 31.05.2021 r.), ale również i na dzieci (pierwsze dziecko, dzieci urodzone po dniu 30.06.2019 r.), które nie mają ustalonego prawa do świadczenia, prawo do świadczenia na te dzieci zostanie ustalone od 1.07.2019 r. do 31.05.2021 r.